Напишем:


✔ Реферат от 200 руб.
✔ Контрольную от 200 руб.
✔ Курсовую от 500 руб.
✔ Решим задачу от 20 руб.
✔ Дипломную работу от 3000 руб.
✔ Другие виды работ по договоренности.

Узнать стоимость!

Не интересно!
Сутність і ознаки сегментації ринку

Сегментація - це процес виявлення на ринку і профілювання окремих груп покупців, що відчувають потребу в певному товарі або послузі. Профілювання - встановлення окремих характеристик (критеріїв), які об'єднують споживачів у самостійні групи. При поділі ринку на окремі сегменти необхідно дотримуватися ряду умов:

* Чіткість обрисів сегмента - ключові характеристики сегменту повинні чітко відрізнятися від характеристик суміжних сегментів;
* Доступність - виділений сегмент повинен бути доступний для збору необхідної ринкової інформації;
* Величина - сегмент повинен бути досить великим, Щоб забезпечувати прибутковість фірми;
* Прозорість - сегмент повинен бути доступний для використання в ньому ефективних методів збуту.

Процес сегментації має для фірми стратегічне значення, оскільки призводить до визначення області її діяльності і до ідентифікації факторів, ключових для досягнення мети. Кожна фірма, що виходить на ринок, повинна визначити для себе, чи буде вона пропонувати товари та послуги для всіх можливих споживачів, або сфокусує свої зусилля на окремих цільових групах, пропонуючи рішення, адаптовані до специфічних проблем. З цієї точки зору можливі три види стратегії маркетингу:

* Масовий - вид маркетингу, який характеризується масовим виробництвом і маркетингом одного продукту, призначеного відразу для всіх покупців;
* Продуктно-диференційований - вид маркетингу, який характеризується виробництвом і маркетингом декількох продуктів з різними властивостями, Призначених для всіх покупців, однак розрахованих на різні їх смаки;
* Цільової маркетинг - вид маркетингу, який характеризується тим, що здійснюється виробництво і маркетинг продуктів, розроблених спеціально для ринкових сегментів.

Сегментація ринку може бути проведена на основі різних критеріїв, вибір яких зумовлюється призначенням товару. Для ринків споживчих товарів найчастіше використовуються наступні ознаки:

* Демографічні - вік, стать споживачів, розмір і життєвий цикл сім'ї, кількість дітей;
* Соціально-економічні - рід занять, освіта, рівень доходів, соціальна приналежність;
* Психографічні - стиль життя, особливості особистості;
* Поведінкові - привід здійснення покупки, шукані вигоди, Інтенсивність споживання, статус користувача.

Для товарів виробничого призначення виділяють наступні ознаки сегментації:

* Галузева приналежність і сфера діяльності;
* Розмір споживачів-організацій;
* Специфіка організації закупівель - обсяг і періодичність замовлень, терміни поставки, умови оплати, форма взаємовідносин.

В якості універсального ознаки сегментації виступає географічний ознака - величина регіону, щільність і чисельність населення, кліматичні умови, віддаленість від підприємства-виробника.

Похожие по смыслу:
  1. Этикет поведения за столом.
  2. Бизнес этикет – основа профессионализма. Этические правила профессионального поведения.
  3. История развития этикета в России.
  4. Стиль руководителя и его отношения к подчиненным. Статусные позиции.
  5. Задачи распределительной логистики
  6. Лазерное излучение